3D

Visualisering med 3D

Det kan vara svårt att föreställa sig något i den verkliga världen utan en fysisk miljö eller produkt. Då kan 3D-visualisering komma till tjänst. Vi tar din idé eller produkt från skiss till 3D-modell, animerad eller som stillbild, att visas direkt på webben.

Oändliga möjligheter

3D har många tydliga fördelar och en visualisering i tre dimensioner handlar ofta om så mycket mer än bara korrekta mått och proportioner. Ytor, färger, materialval, alternativa lösningar såväl på prototypnivå eller som slutprodukt kan prövas och tas beslut om innan en fullskalig produktion startas.

Gäller det hus och lokaler hjälper vi era kunder föreställa sig sin blivande boastad innan det första spadtaget eller uppleva hemkänslan innan de flyttat in i sitt hus. Vi gör visioner verkliga, helt enkelt.