Journal Chocolat

Vid matfotografering gäller i högsta grad att hålla tungan rätt i mun. 

/foto