Falköpings Mejeri

Falköpings Mejeri ägs av 206 mjölkbönder på och omkring Falbygden. Såklart 100 % svensk mjölkråvara i alla produkter, något vi tog fasta på i kommunikationen.

/ förpackningsdesign / filmproduktion / validoo /