Morot Kommunikation & Design AB, 556466-2327

Ansvarig för personuppgifter:
Morot Kommunikation & Design AB, info@morot.se, 0500-445230

Användning av personuppgifter:
Kundregister, leverantörsregister, kontaktuppgifter på webbplats, i mobiler och mejlprogram.

Kategorier av registrerade:
Kunder (juridiska personer) och deras kontaktpersoner, leverantörer (huvudsakligen juridiska personer) och deras kontaktpersoner, egen personal, platssökande. Uppgifter som registreras: Företagsadresser, jobbmejladresser, jobbtelefonnummer samt organisations- och momsregistreringsnummer för juridiska personer, personnummer och hemadresser för egen personal och CV för platssökande som själva begärt att dessa ska sparas. Personkopplade uppgifter i övrigt registreras inte – endast uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtal med kunder, leverantörer och personal.

Borttagning av material:
Register och mejlkorgar rensas en gång per år av respektive användare alternativt IT-ansvarig, eller i samband med att en affärsrelation upphör slutgiltigt. Uppgifter sparar inte längre än vad som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och lagliga krav.

Borttagning från register och mejllistor kan också ske när som helst på den registrerades begäran i den mån detta inte strider mot t ex bokföringslagens krav eller liknande.

Personuppgifter från kunder:
Personuppgifter som t ex adressfiler för utskick som lämnas till oss hanteras endast av oss och aktuellt s k personuppgiftsbiträde, som t ex ett tryckeri, och raderas omedelbart efter användning. Bilder på identifierbara personer används bara med medgivande och lagras i den mån så behövs för att t ex kunna uppdatera en trycksak på kundens begäran.

Överföring av uppgifter:
Personuppgifter lämnas inte ut eller säljs till tredje part.

Säkerhet:
Alla uppgifter lagras på lösenordsskyddade enheter. Nätverket skyddas av brandvägg med löpande uppdatering av såväl server- som klientprogramvaror. Säkerhetskopiering på dubblerade diskar utförs automatiskt både på server och klienter. Kund- och leverantörsregister lagras på en separat server med begränsad access. Intregritetskänsliga uppgifter förekommer över huvud taget inte och s k cookies används inte heller på Morots webbplats.