GDPR: Vi vet att du är hjärtligt trött på det, men vi måste…

Med anledning av GDPR måste vi informera dig om att vi inte lagrar annat än kontaktuppgifter, som vi inte säljer till eller delar med utomstående. Du som eventuellt förekommer i våra kund- och leverantörsregister har rätt att ta del av dina uppgifter, få dem raderade och slippa ta del av information från oss. Om så är fallet, kontakta oss på info@morot.se.

Vår kompletta personuppgiftspolicy hittar du här.