Film och web åt Music Center School

Morot fick i uppdrag att göra en film och en webb åt Music Center School i Skara – något av ett drömjobb för våra musikintresserade medarbetare! Skolan står inför stora och positiva förändringar då de går från en inriktning under Katedralskolans estetiska program till att bli en friskola som kan sätta sina egna ramar. Samarbetet har präglats av lust, inspiration och intensitet – och fick ett riktigt bra slutresultat om vi får säga det själva.