En smittskyddssäker transport

En korrekt arbetsgång är alltid viktig. Adderar man därtill en smittskyddsrisk som kan ha förödande konsekvenser för djur och människa så förstår man snart vikten av att ha ett gemensamt synsätt för detta. Tillsammans med Gård och Djurhälsan producerade vi en film för att belysa alla de moment som innefattas i en korrekt utförd djurtransportbilstvätt. Så har du någonsin undrat hur en sådan går till, luta dig tillbaka, nästa 5 minuter är bara dina.