En smittskyddssäker transport

En korrekt arbetsgång är alltid viktig. Adderar man därtill en smittskyddsrisk som kan ha förödande konsekvenser för djur och människa så förstår man snart vikten av att ha ett gemensamt synsätt för detta. Tillsammans med …