Visionsfilm åt Skövdebostäder

Skövdebostäder har stora planer för Skövdes fortsatta tillväxt. Morot fick i uppdrag att skapa en film som visar möjliga platser för hela 9000 nya bostäder. Dessutom får man åka på en tur i linbanan! 😉