Viking Genetics

Ända sedan mitten av nittotalet har vi arbetat med det världsledandet avelsföretaget Viking Genetics (som då hette Svensk Avel). Numera lägger vi mest krut på den snabbt växande exporten – den unika nordiska genetiken med fokus på både produktion och hälsoegenskaper vinner marknadsandeler i alla världsdelar. Kataloger till Mexico, affischer till Australien, mässmontrar till USA, annonser till Sydafrika och produktblad till Iran – inget är oss främmande!