VänerEnergi får lyskraft

Med utgångspunkt i företagets ledsjärna ”Alltid nära dig”, ville vi skapa en positiv, naturlig och stark profil. Symboliken blev en blomma och kretsloppet där Vänern går ihop med landskapet, solen går upp bakom land och sen ner i Vänern. Symbolen står även för VänerEnergis sex verksamhetsområden.