Skövdes kulturbroschyr

Vi fick i uppdrag att ta fram en mall till en broschyr åt Skövde kommuns kulturhus som de kunde använda för att marknadsföra kommande kulturevenemang. För att skapa en bra överblick över evenemangen både mönster- och färgkodades de olika kategorierna.