Rörliga manualer

En visuell manual ger ännu bättre förståelse för produktens användning, ofta i kombination av en utförligare tryckt version. Här ser du ett filmat exempel för Canvac. Produkten är en luftavfuktare och heter D110/120. Filmen är producerad hos morot movies, i vår egna studio.