Partex märks

Partex Marking Systems AB utvecklar och tillverkar kompletta märksystem för alla typer av ledningar, kablar, rör och elektriska komponenter. Denna annonskampanj går i fotbollsrelaterad media.