Lannebo Direkt

Så var det dags för ännu en utgåva av Lannebo Direkt, kundtidningen om ekonomi som vi gör för Lannebo Fonder som hör till Sveriges mest framgångsrika fristående fondbolag. Upplagan närmar sig numera trehundra tusen. I vinternumret hittar du bland annat en intervju med norske oljeanalytikern Lars-Henrik Røren som förutspår en ljus ekonomisk framtid tack vare nya energiutvinningsmetoder. Samtidigt med kundtidningen producerar vi också fondernas årsredovisning, som vanligt snabbast i branschen!