Grafik mot rasism

De tre grannkommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg samarbetar ofta och ville hitta ett gemensamt uttryck för sådana projekt. Resultatet blev #hjotiborg, som hade premiär i mars i samband med att kampanjen HjoTiBorg mot rasism lanserades på bred front – nu tar man krafttag mot alla former av diskriminering, såväl medveten som omedveten.