Avelspoolen

Avelspoolen är ett företag som samägs av de svenska privata slakterierna och norska svinavelsspecialisterna Norsvin, med syfte att stärka den svenska grisproduktionen på olika sätt, bland annat genom spridning av god genetik via semin på postorder. Här får du veta mer! hemsida.