Högskolan i Skövde berättar

Årsberättelsen för 2016 är nu på plats! Här får du i korthet reda på vad som hände
på Högskolan i Skövde under verksamhetsåret 2016.